İş güvenliği

Gösterim: 64210

İş güvenliği metni ...

Kategori: Danışmanlık » İş güvenliği

 

Mobil Sağlık Taraması

Gösterim: 693

AKCİĞER GRAFİSİ

 

 

 

 

Akciğer grafisi mobil aracımızda uzman personel tarafından çekilip,uzman doktorumuz tarafından onaylanır.

 

 

 

 

 

 

 ODYOMETRE ÖLÇÜMÜ

 

 

 

Yerinizde uzman personelimiz tarafından işitme testi ölçümü yapılır.

Test sonuçları konusunda uzman odyometristimiz tarafından yorumlanır ve onaylanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SFT ÖLÇÜMÜ

 

 

 

 

 

Solunum fonksiyon testi uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 

 

 

 

 

Uzman personelimiz laboratuvar tetkiklerini yapar sonuçlar doktorumuz tarafından onaylanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan tetkikler:

 

Kan Sayımı (Hemogram)

Tam idrar tahlili

Karaciğer fonksiyon testleri

    SGOT (AST)
    SGPT (ALT)
    Gamma-GT
    LDL

Böbrek fonksiyon testleri

    Üre

    Kreatinin

    Ürik asit

Serolojik Testler

    Anti HBs

    HBsAg

    Anti HCV

    HIV 1+2

Toksilojik testler

   

 

GÖZ TARAMASI

 

 

 

 

 

 

Göz muayenelerimiz iş yerinizde isteğinize göre doktorumuz veya göz teknisyenimiz tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTÖR TARAMASI

 

 

Akciğer filmi

Boğaz kültürü

Gaita Kültürü

Gaita mikroskobisi

 

Alınan numuneler uygun koşullarda muhafaza edilip hızlıca laboratuvarda çalışılıp sonuçlar alınmaktadır.

 

Kategori: Danışmanlık » Sağlık Taraması

 

İŞ YERİ HEKİMİ

Gösterim: 663

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6. maddesi gereği, bütün iş yerlerinde "İş Yeri Hekimi" çalıştırılması zorunludur.

 

 1. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin daha iyi yönetilmesi konusunda ilgili işyerine özgü sistem geliştirerek gereklilikler konusunda işverene ve işçilere tavsiyelerde bulunmak, eğitimler vermek, çalışanları sağlık riskleri konusunda bilinçlendirmek
 2. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 3. İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak, çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve kurulan sistemin uygulanmasını denetlemek
 4. Ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar,  hijyen ve iş sağlığı konularında danışmanlık ve denetim yapmak
 5. Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa bu bilgileri göndermek,
 6. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, sağlık gözetimlerini, yapmak ve işyerinde muhafaza etmek,
 7. Ortak kullanım alanlarına ilişkin (Yemekhane, yatakhane, soyunma odaları, kreş ve emzirme odaları, duş, tuvaletler) hijyen ve temizliği konusunda gerekli danışmanlık ve denetim hizmetlerini vermek.
 8. Çalışma ortamındaki psikolojik riskleri, meslek hastalığına, iş kazasına ve strese neden olan faktörleri en aza indirilmesi konusunda danışmanlık vermek,
 9. Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapılması ve işyerindeki sağlığa zararlı unsurlar arasındaki ilişkiyi ölçümlemek ve alınan sonuçlara göre kurum yönetimine bildirimlerde bulunmak.
 10. Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapanlara işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması uygun olmayanları, sağlık durumlarına uygun bir işe doğru yönlendirmek.
 11. Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, hassas risk grupları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, daha uygun bir işe yerleştirilmelerine yönelik üst yönetime tavsiyelerde bulunmak
 12. Gerekli biokimya laboratuvarı tahlilleri, radyolojik kontroller ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların tespitini ve kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak. Koruyucu sağlık önlemleri almak
 13. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale organizasyonu ve çalışanların eğitiminin sağlanması
 14. Meslek hastalığına yakalanan ve/veya iş kazasına uğrayan çalışanların rehabilitasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri vermek
 15. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

CANINA SAĞLIK'LI GÜNLER DİLERİZ

 

Kategori: Danışmanlık » İşyeri Hekimliği